ห้องพัก
Slider
Image is not available
ห้องพัก 2 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา

1,200 บาท/คืน

วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา

1,500 บาท/คืน
Image is not available
ห้องพัก 3 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา

1,500 บาท/คืน

วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา

2,000 บาท/คืน
Image is not available
ห้องพัก 5 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา

2,500 บาท/คืน

วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา

3,000 บาท/คืน
Image is not available
เหมา 15-17 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา

10,000 บาท/คืน

วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา

12,000 บาท/คืน
Image is not available
เหมา 30-40 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา

20,000 บาท/คืน

วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา

25,000 บาท/คืน

*** ไม่คืนเงินจองทุกกรณี หากโอน100% มีสิทธิ์เลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ปี แจ้งล่วงหน้า 3 วัน

Slider

mobile

ห้องพัก
Slider
Image is not available
ห้องพัก 2 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา
1,200 บาท/คืน


วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา
1,500 บาท/คืน

Image is not available
ห้องพัก 5 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา
2,500 บาท/คืน


วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา
3,000 บาท/คืน

Image is not available
เหมา 15-17 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา
10,000 บาท/คืน


วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา
12,000 บาท/คืน

Image is not available
เหมา 30-40 ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา
20,000 บาท/คืน


วันหยุด-วันเสาร์-วันอาทิตย์
ราคา
25,000 บาท/คืน

Arrow
Arrow
Slider